2707. Bestemmingsplan Hoefweg-Zuid (Bleizo), gemeente Lansingerland

De gemeente Lansingerland wil het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Hoefweg-Zuid (Bleizo) herzien. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan bedrijven tot en met categorie 4.2. Er wordt een MER opgesteld omdat het bestemmingsplan het kader schept voor mogelijke toekomstige m.e.r. (beoordelings)-plichtige activiteiten.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-08-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-11-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat er in het MER essentiële informatie ontbreekt om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming.

  • De beschrijving van de milieueffecten van het voornemen en de referentiesituatie is niet correct.
  • Het MER gaat niet in op nut en noodzaak van het bedrijventerrein. Het gaat weliswaar om een terrein dat al 10 jaar is bestemd als bedrijventerrein, maar het wordt, met uitzondering van het Tennet transformatorstation, nog steeds gebruikt voor agrarische doeleinden.
  • Het MER geeft geen aandacht aan 'redelijkerwijs in beschouwing te nemen' alternatieven.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Theo Knottnerus
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lansingerland

Bevoegd gezag
Gemeente Lansingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C20.1/2 2011: papier en karton
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 22 aug 2013