2678. Bestemmingsplan Haven Wageningen

De gemeente Wageningen stelt een nieuw bestemmingsplan voor de Rijnhaven op. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden wordt een Passende beoordeling opgesteld. Daarom wordt tevens een plan-MER gemaakt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-05-2012 Aankondiging start procedure
24-05-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-05-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-07-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een duidelijke omschrijving van en onderscheid tussen het voornemen en de referentiesituatie.
  • Een Passende beoordeling met de effecten van het voornemen op het nabijgelegen Natura 2000-gebied ’Uiterwaarden Neder-Rijn’ en indien nodig op verderaf gelegen Natura 2000-gebieden, alsmede een beoordeling van de effecten van het voornemen op de ecologische hoofdstructuur (EHS).
  • Een beschrijving van de gevolgen voor het woon- en leefmilieu van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan (inclusief flexibiliteitbepalingen) maximaal mogelijk maakt.

 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ruud Jansen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Wageningen

Bevoegd gezag
Gemeente Wageningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 05 feb 2018