2672. Windpark Heineken te Zoeterwoude (Barrepolder)

Delta Energy bv wil samen met Heineken Nederland bv op de locatie van de brouwerij van Heineken in Zoeterwoude een windpark realiseren van 4 windturbines met een totaal vermogen van ca. 12 MW.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-05-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-05-2012 Aankondiging start procedure
14-05-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-06-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
03-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-08-2013 Kennisgeving MER
22-08-2013 Ter inzage legging MER
31-10-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER is toegankelijk en prettig leesbaar. Het MER beschrijft naast het voorkeursalternatief met 4 windturbines (ashoogte van 80 meter), ook één alternatief met 3 turbines met een ashoogte hoger dan 85 meter. Dit alternatief laat zien dat er mogelijkheden zijn om hinder terug te dringen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
dr. Michiel van Pelt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DELTA Energy B.V.
Heineken Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Omgevingsdienst West-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 31 okt 2013