2655. Pilot Stabilisatie Cavernes Twente

Door zoutwinning zijn in Twente ondergrondse holtes (cavernes) ontstaan. Tientallen van de oudere cavernes voldoen niet meer aan de huidige regels. AkzoNobel wil samen met Twence in een pilotstudie onderzoeken op welke wijze de stabiliteit van deze oude cavernes kan worden vergroot.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-03-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-06-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
02-08-2013 Advies uitgebracht
tussentijds toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de tussentijdse toetsing van het MER een groot aantal tekortkomingen. Punten die de Commissie in haar reikwijdte en detailniveau advies voor dit project heeft benoemd, zijn niet of niet adequaat uitgewerkt in het MER. De Commissie constateert dat de tekortkomingen op drie gebieden liggen:

  • Nut en noodzaak voornemen niet onderbouwd.
  • Geen helder beeld pilot en vervolgbesluitvorming.
  • Kwaliteit analyse MER onvoldoende.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER vooral aandacht te besteden aan de noodzaak van het vullen van de potentieel instabiele cavernes met afvalstoffen, en de mogelijke risico’s die hieraan verbonden zijn. Daarnaast is van belang dat het MER een goede beschrijving geeft van alle onderdelen van het onderzoeksproject, en de milieueffecten daarvan, inclusief de selectie van de drie cavernes, de vulstof (en productie daarvan), het vulproces van de cavernes en het monitoringsprogramma gedurende en na afloop van de pilot.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
Harry Boukes
dr. Maarten Jan Brolsma
dr. Robert Hack
dr. Michiel van Pelt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AkzoNobel Industrials Chemicals BV

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Ministerie van Economische Zaken
Gemeente Enschede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 2011: gevaarlijk afval
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018