2643. Structuurvisie Wijk aan Zee

De gemeente Beverwijk wil een Structuurvisie voor Wijk aan Zee opstellen. In de Structuurvisie wordt onder meer vastgelegd: het al dan niet openstellen en doortrekken van de Bosweg het corrigeren van de begrenzing van Natura 2000-gebied woningbouw het inrichten van een passantencamping In de plan-MER worden verschillende varianten van deze activiteiten op hun milieueffecten onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-02-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-03-2012 Aankondiging start procedure
02-03-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ineke SpapƩ
drs. Kees Vertegaal
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Beverwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Beverwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018