2588. Structuurvisie Brouwersdam Zuid, gemeente Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland wil voor het gebied Brouwersdam-zuid een Structuurvisie vastleggen met diverse activiteiten, zoals vernieuwing van strandopgangen, zandsuppletie, een nieuwe vaarverbinding door de Brouwersdam, een nieuwe recreatieve verdeelweg en recreatieve voorzieningen, waaronder een jachthaven. Voor de besluitvorming over deze Structuurvisie wordt een plan-MER opgesteld

Procedure en adviezen

Toetsing
28-09-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-10-2011 Kennisgeving MER
03-10-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
27-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-03-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Uit het MER komt naar voren dat het concentreren van recreatieve voorzieningen bij de Brouwersdam-Zuid en de aanleg van een recretieverdeelweg positieve milieugevolgen heeft ten opzichte van de bestaande situatie. 

Bij de toetsing van het MER miste de Commissie echter een specifieke onderbouwing van de locatie van de belangrijkste nieuwe recreatieve activiteiten. Ook ontbrak de Passende beoordeling, die in deze situatie een verplicht onderdeel is van het MER. Zie het voorlopige toetsingsadvies. Daarom heeft de gemeente een aangepast MER opgesteld, waarin (grotendeels) aan de opmerkingen van de Commissie tegemoet is gekomen. Het definitieve advies van de Commissie bevat nog enkele aanbevelingen voor de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ben Peters
ir. Kuindert van der Spek
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: mr. Maus van Loon
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schouwen-Duiveland

Bevoegd gezag
Gemeente Schouwen-Duiveland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2011: recreatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018