2499. Mestvergisting Botniaweg 6, Marrum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel is een bestemmingsplanprocedure gestart voor de Botniaweg 6 te Marrum.  Marrum Mechanisatie BV wil hier een mestvergistingsinstallatie met een capaciteit van  100.000 ton per jaar realiseren. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een procedure voor de milieueffectrapportage doorlopen. De gemeenteraad van Ferwerderadiel is bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-12-2010 Kennisgeving MER
16-12-2010 Ter inzage legging MER
08-03-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie signaleert bij toetsing aan de vastgestelde notitie reikwijdte en detailniveau en de wettelijke inhoudseisen een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De tekortkomingen betreffen de beschrijving in het MER van:

  • de installatie, het productieproces en de mogelijke emissies;
  • de referentiesituatie;
  • de (vergelijking van de) alternatieven;
  • de milieueffecten; met name op natuur, geur, luchtkwaliteit en geluid.

De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat besluitvorming plaatsvindt.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ferwerderadiel

Bevoegd gezag
Gemeente Ferwerderadiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018