2350. Beoordeling Willemsoord te Den Helder

De gemeente Den Helder wil het gebied Willemsoord ontwikkelen tot een volwaardig onderdeel van het stadshart, door woningen en andere voorzieningen aan te leggen en nieuwe verkeersverbindingen (ook voor langzaam verkeer) toe te voegen. Vanwege de verwachte toename van het aantal bezoekers geldt voor de herziening van het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplicht. De gemeente heeft de Commissie verzocht een 'second opinion' te geven over de m.e.r.-beoordelingsnotitie.

Procedure en adviezen

Beoordeling
05-11-2009 Adviesaanvraag
17-12-2009 Advies uitgebracht
Advies over m.e.r.-beoordeling

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie verwacht, dat het voornemen geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft, gelet op de drie criteria die hierbij gehanteerd worden:

  • kenmerken van de activiteit;
  • plaats van de activiteit;
  • kenmerken van het potentiĆ«le effect.

Daarmee onderschrijft de Commissie de conclusie in de m.e.r.-beoordelingsnotitie van de gemeente dat er inhoudelijk geen aanleiding is om een MER op te stellen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
ing. Ben Peters
ir. Paul de Vos

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Helder

Bevoegd gezag
Gemeente Den Helder
Zeestad C.V./B.V.

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018