2348. Uitbreiding vleesvarkensbedrijf Pasman & Van der Heide, gemeente Hoogeveen

Pasman en Van der Heide gaan hun vleesvarkenshouderij aan de Coevorderstraatweg 64 te Nieuweroord uitbreiden. Om dit mogelijk te maken wordt een milieuvergunning op grond van de Wabo aangevraagd. De gemeente Hoogeveen neemt hierover een besluit. Uit het MER blijkt dat er een geringe afname van ammoniakdepositie op kwetsbare natuur is. Ook de geurbelasting voor de omgeving neemt af. Ondanks dat het MER onoverzichtelijk is, vindt de Commissie dat alle relevante informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-11-2009 Adviesaanvraag
04-11-2009 Datum kennisgeving
04-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
15-01-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-10-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-10-2011 Kennisgeving MER
05-10-2011 Ter inzage legging MER
05-12-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pasman & Van der Heide

Bevoegd gezag
Gemeente Hoogeveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018