2327. Uitbreiding varkenshouderij Hagens, gemeente Horst aan de Maas

De heer Hagens wil zijn varkenshouderij in Grubbenvorst uitbreiden. Hiervoor is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer nodig.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-09-2009 Adviesaanvraag
21-09-2009 Datum kennisgeving
21-09-2009 Ter inzage legging van de informatie
18-11-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Advies voor richtlijnen
De Commissie adviseert in het MER de nadruk te leggen op:

  • De gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur.
  • De bijdrage aan de lokale geurhinder.
  • De fijn stof emissies.

Procedure is stopgezet
De m.e.r.-procedure voor dit initiatief is stopgezet omdat het bedrijf veranderd is van eigenaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. M.J. Hagens

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018