2140. Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven

Advanced Power, een internationaal opererend energiebedrijf, wil in de Eemshaven een aardgasgestookte STEG-centrale (stoom en gas) realiseren met een vermogen van 1200 megawatt.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-07-2008 Adviesaanvraag
25-07-2008 Datum kennisgeving
25-07-2008 Ter inzage legging van de informatie
03-10-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-08-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-08-2009 Kennisgeving MER
31-08-2009 Ter inzage legging MER
19-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie om met name in te gaan op:

  • consequenties van het huidige klimaat- en energiebeleidskader, mogelijke toekomstige ontwikkelingen daarin en andere relevante ontwikkelingen;
  • een heldere vergelijking van de gepresenteerde alternatieven;
  • de (cumulatieve) gevolgen van het voornemen voor de instandhoudingsdoelstellingen in het Waddengebied;
  • een beschrijving van het rendement bij verschillende belastingen en alternatieven, de effecten van het voornemen op emissies en de mogelijkheid tot het CO2-capture ready maken van de installatie.

Daarbij heeft de Commissie aangeraden gebruik te maken van de reeds in andere m.e.r.-trajecten in dit gebied verzamelde en beschikbare informatie, onder andere op het gebied van (cumulatie van) milieueffecten, autonome ontwikkelingen etc.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: mr. Rick van den Broek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Advanced Power AG

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 14 jun 2010