2132. Nieuw landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen-Roosendaal

Initiatiefnemers BVR Projectontwikkeling BV en Langendijk B.V. hebben het voornemen in het gebied tussen de kernen Roosendaal en Rucphen, ten noorden van de Rucphense bossen, een 18-holes golfbaan met voorzieningen, nieuwe natuur en 18 tot 20 landgoederen te realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-06-2008 Datum kennisgeving
18-06-2008 Ter inzage legging van de informatie
26-06-2008 Adviesaanvraag
20-08-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het milieueffectrapport:

  • effecten van alternatieven op: natuurontwikkeling, soortbescherming, nieuw landschap, recreatief medegebruik, bodem- en waterkwaliteit;
  • de grondbalans.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
dr. Marijke Drees
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BVR Projectontwikkeling B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Rucphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018