2103. Plangebied De Houthaven te Amsterdam

opstellen bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van woningen en kantoren.

Procedure en adviezen

Beoordeling
08-05-2008 Adviesaanvraag
30-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Paul van den Bosch
Theo Knottnerus
Leo de Leu

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Hille

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018