2098. Integraal Structuurplan Nieuw Valkenburg

Woningbouwontwikkeling op het terrein van het voormalige vliegveld Valkenburg op plan-m.e.r. niveau.

Procedure en adviezen

plan-m.e.r.
29-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-05-2008 Kennisgeving MER
16-05-2008 Ter inzage legging MER
26-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft het plan-MER getoetst, inclusief de aanvulling (Passende Beoordeling), en is van mening dat de essentiƫle informatie ten behoeve van de besluitvorming aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Frans Maas
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018