2065. Kustversterking Zwakke Schakels Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de Hondsbossche en Pettemer Zeewering versterken. Het betreffende kustvak is een van de zwakke schakels in de Nederlandse kustverdediging. Naast verbetering van de veiligheid wordt met het voornemen ook een versterking van de ruimtelijke kwaliteit beoogd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-03-2008 Adviesaanvraag
14-03-2008 Datum kennisgeving
14-03-2008 Ter inzage legging van de informatie
26-05-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Richlijnenadvies
De Commissie geeft aan dat in het MER de volgende informatie vooral van belang is:

  • Nadere uitwerking van de doelstellingen.
  • Onderbouwing van de te onderzoeken alternatieven.
  • Samenhang met 'Petten aan Zee' en de kustversterking langs de kop van Noord-Holland.
  • Gevolgen voor beschermde natuurgebieden en beschermde flora en fauna.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ir. Johan van der Gun
ir. Pieter Janse
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018