1901. Oeverpark Badplaats Nesselande

De gemeente Rotterdam heeft het voornemen om aan de zuidoever van de Zevenhuizerplas te Rotterdam de al geplande recreatieve voorzieningen te intensiveren en te versterken. Daarnaast wil de gemeente een jachthaven aanleggen met ongeveer 100 ligplaatsen (vaartuigen zonder brandstofmotoren).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-03-2007 Datum kennisgeving
28-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
29-05-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-02-2009 Kennisgeving MER
11-02-2009 Ter inzage legging MER
29-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

Belangrijkste punten voor het MER zijn volgens de Commissie:

  • de milieueffecten van recreatiegerelateerd verkeer en vervoer van en naar Nesselande en 
  • de milieueffecten samenhangend met het gebruik van de recreatieve voorzieningen, zoals geluidproductie, zwerfafval en de toepassing van antifoulings.

Uit het MER komt duidelijk naar voren dat het voornemen nauwelijks meer milieugevolgen heeft dan de recreatieve voorzieningen die in het huidige bestemmingsplan al mogelijk gemaakt zijn. Het MER is gestructureerd beschreven maar sommige aspecten zoals effecten op natuur en waterkwaliteit komen gefragmenteerd aan de orde. Hierdoor is een samenhangend beeld van de verschillende milieugevolgen niet direct uit het MER is af te leiden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Bart Korf
ir. Kuindert van der Spek
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D04 2011: haven/pier
D27 2011: be/ontbossing
D28 2011: aquacultuur

Bijgewerkt op: 10 jul 2018