1857. Uitbreiding pluimveebedrijf Gebr. Van den Boomen te Blijham, gem Bellingwedde

De gebroeders van den Boomen zijn voornemens hun vleeskuikenbedrijf aan de Winschoter Hogebrug 2 en 6 te Blijham aan te passen en uit te breiden. In de nieuwe situatie zullen stallen worden vervangen en zullen bestaande stallen worden aangepast. Hiervoor wordt een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-12-2006 Datum kennisgeving
20-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
20-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-06-2007 Kennisgeving MER
06-06-2007 Ter inzage legging MER
15-08-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het MER:

  • de emissie van ammoniak; 
  • een kwantitatieve omschrijving van geurhinder
  • een indicatie van de emissie fijn stof;
  • het opnemen van een MMA.

 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebr. Van den Boomen

Bevoegd gezag
Bellingwedde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018