1816. Pluimveehouderij Noorder-Ei-Farm te Kiel-Windeweer

De firma Noorder-Ei-Farm heeft haar in 2006 afgebrande pluimveehouderij inmiddels weer opgebouwd, uitgebreid en per maart 2007 in gebruik genomen. De nieuwe pluimveehouderij kent 187.000 legkippen. Om deze realisatie mogelijk te maken moet de gemeente een besluit nemen over de hiervoor benodigde milieuvergunning. Voorafgaand aan dit besluit is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-09-2006 Datum kennisgeving
20-09-2006 Ter inzage legging van de informatie
28-11-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Aanvulling
18-04-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-11-2007 Kennisgeving MER
28-11-2007 Ter inzage legging MER
30-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal essentiële tekortkomingen. In de aanvulling op het MER zijn de essentiële tekortkomingen behandeld. De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling daarop alle essentiële informatie aanwezig is.

In het voorjaar van 2006 is de pluimveehouderij door een brand verloren gegaan. Daarmee is de milieuvergunning komen te vervallen. In het eerste deel van 2007 is de pluimveehouderij herbouwd, uitgebreid en weer in gebruik genomen. De Commissie vraagt zich af hoe dit te rijmen is met de nog lopende m.e.r.-procedure en het ontbreken van een milieuvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zonne-Ei-Farm BV
Van Westreenen Adviseurs

Bevoegd gezag
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 06 feb 2008