1810. Mogelijk Noordtracé N616 Erp

De aanleg van een nieuw wegtracé ten noorden van de kern Erp  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-09-2006 Datum kennisgeving
13-09-2006 Ter inzage legging van de informatie
15-11-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport: 

  • Regionale afweging nut en noodzaak noordtracé N616;
  • Afweging noord- en zuidtracé ;
  • Inrichting en inpassing van het noordtracé;
  • Gedegen samenvatting. 

De procedure is gestopt. Eind 2009 start/is gestart een m.e.r. voor een zuidtracé. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. prof.dr.ir. F.M. Maas
dhr. ing. B.P.A. Peters

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. G.G. van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veghel

Bevoegd gezag
Gemeente Veghel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018