1789. Windparken Ewijk/Winssen

In de gemeente Beuningen spelen twee initiatieven voor een windpark in de nabijheid van Knooppunt Ewijk. Het ene initiatief betreft een windpark van 5 turbines á 2 MW, het andere een windpark van 7 turbines á 3 MW. Ook is een combinatie-alternatief mogelijk, waarbij het gaat om twee opstellingen van 5 turbines van respectievelijk 2 MW en 3 MW.    

Procedure en adviezen

Beoordelingsnotitie
06-07-2006 Adviesaanvraag
26-09-2006 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij het combi-alternatief heeft de Commissie aangegeven dat het aanbeveling verdient te streven naar identieke turbines.

 

Voor het oprichten van een windpark op deze locatie is er uitsluitend een formele aanleiding een m.e.r. uit te voeren indien sprake is van een windpark met een gezamenlijk vermogen van 15 MW per jaar óf bestaande uit 10 molens of meer en externe werking van dit windpark op het nabijgelegen Natura 2000-gebied niet is uit te sluiten. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Arie van Beek
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windpark Ewijk v.o.f.
Windturbinepark Maas- en Waalweg BV i.o.
Multiwind Wind BV en Kemperman & Partners en enkele agr

Bevoegd gezag
Beuningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018