1781. Mysteryland en Expo Haarlemmermeer

Deze m.e.r.-procedure wordt uitgevoerd ten behoeve van het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan voor: exploitatie van het gebouw ‘het Glazen dak’ als beurzen- en evenementencentrum ‘Expo Haarlemmermeer’ door Libéma bv; het jaarlijks organiseren van het festival ‘Mysteryland’. Vrijstelling is nodig op het gebied van detailhandel en geluid.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-06-2006 Datum kennisgeving
22-06-2006 Ter inzage legging van de informatie
25-08-2006 Advies uitgebracht
Avies voor richtlijnen
Richtlijnen a
09-11-2006 Datum kennisgeving
09-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
12-01-2007 Advies uitgebracht
Aanvullend advies voor richtlijnen
Toetsing a
21-03-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-03-2007 Kennisgeving MER
22-03-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing b
22-03-2007 Kennisgeving MER
22-03-2007 Ter inzage legging MER
15-05-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER de nadruk te leggen op de bezoekersaantallen, effecten op de verkeerssituatie en parkeren en op de effecten op de leefbaarheid in de omgeving.

In de toetsingsfase constateerde de Commissie een aantal tekortkomingen in het MER. Deze hadden betrekking op de aspecten natuur, verkeer en geluid. Door de initiatiefnemer zijn aanvullende gegevens aangeleverd. Hiermee is naar het oordeel van de Commissie voldoende informatie aanwezig.

Op 21 oktober 2009 is dit in een uitspraak van de Raad van State bevestigd.

Kijk op onze site voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
drs. ing. Jan Hartman
drs. Reinoud Kleijberg
Theo Knottnerus
ing. Ben Peters

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Libéma Exploitatie B.V.
IDenT B.V.

Bevoegd gezag
Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 15 nov 2018