172. Stadsgewestpark Noorddijk te Groningen

Ter voorziening in de behoefte aan recreatieve voorzieningen in het noordoostelijk deel van Groningen en de daaraan grenzende delen van de gemeenten Ten Boer en verdere omgeving is een stadsgewestpark gepland van ongeveer 1200 ha. De plannen omhelzen de aanleg van een centrumgebied voor intensieve recreatie, van bosgebieden ten behoeve van de recreatie en houtproductie en faciliteiten voor fiets- en kanorecreatie.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-03-1988 Datum kennisgeving
30-03-1988 Ter inzage legging van de informatie
27-05-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-03-1989 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
22-03-1989 Kennisgeving MER
22-03-1989 Ter inzage legging MER
18-05-1989 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing a
12-12-1989 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-01-1990 Kennisgeving MER
03-01-1990 Ter inzage legging MER
02-03-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. Sedert 1989 is met de uitvoering van het project gestart. Dit zal ten minste 15 jaar in beslag nemen., Een evaluatieprogramma moest nog worden opgesteld. Probleem hierbij is om de lange looptijd van het project op een goede manier te verwerken. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
dr. ir. Flach
mr. Hanou
dr. van Oort

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bedum
Groningen
Ten Boer

Bevoegd gezag
Bedum
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018