1697. Pluimveebedrijf Maatschap Stals te Nederweert

Oprichten van een pluimveebedrijf voor 213.000 opfokhennen Verplaatsing van een bestaand legkippenbedrijf door oprichting van twee stallen met een capaciteit van in totaal 110.000 leghennen, alsmede een mestnadroogloods

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-01-2006 Datum kennisgeving
12-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
16-03-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
01-03-2007 Kennisgeving MER
01-03-2007 Ter inzage legging MER
30-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het nieuw te realiseren pluimveebedrijf ligt in de gemeente Nederweert. Rondom de locaties ligt het verzuringsgevoelige natuurgebied Weerterbos. De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER: de depositie van ammoniak in de nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden, een kwantitatieve omschrijving van geurhinder, een indicatie van de emissie fijn stof en het opnemen van een MMA. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Stals

Bevoegd gezag
Nederweert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018