1656. Jachthaven Schoteroog te Haarlem

Het Recreatieschap Spaarnwoude wil een jachthaven aanleggen op het terrein Schoteroog bij Haarlem.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-09-2005 Datum kennisgeving
15-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
02-12-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De aanleg van de nieuwe jachthaven hangt deels samen met andere ruimtelijke ontwikkelingen aan de oostkant van Haarlem (nieuwe brug, woningbouw). De keuze voor de omvang van de haven moet goed worden onderbouwd: in relatie tot de reeds aanwezige ligplaatsen en de ontwikkeling daarin vanwege verplaatsingen en in relatie tot de fysiek beschikbare ruimte voor meer vaarbewegingen op de Mooie Nel.

Per december 2007 heeft het Recreatieschap het plan gestaakt, omdat het niet financieel haalbaar blijkt. Dat heeft tot gevolg dat bestaande jachthavenbedrijven niet doorschuiven naar de nieuwe locatie en de plannen voor de brug en de woningbouw in ieder geval vertraging oplopen.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
drs. Wim van Hooff

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Recreatieschap Spaarnwoude

Bevoegd gezag
Haarlem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018