1606. Roosteroven bij Sita ReEnergy te Roosendaal

De realisatie van een roosteroven met een capaciteit van circa 184.000 ton per jaar, voor het verbranden van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen.        

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-05-2005 Datum kennisgeving
20-05-2005 Ter inzage legging van de informatie
14-07-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-06-2006 Kennisgeving MER
12-06-2006 Ter inzage legging MER
29-08-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen 

SITA ReEnergy heeft het voornemen om een roosteroven te realiseren naast de bestaande installaties van SITA aan de Potendreef 2 te Roosendaal. De roosteroven voor het verbranden van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen heeft een capaciteit van circa 184.000 ton per jaar

 

De Commissie vraagt in haar advies met name aandacht voor:

  • Verbrandingsproces nieuwe roosteroven. Geef een beschrijving van de te verbranden afvalstoffen, de afstemming van de gekozen technologie op de samenstelling van het te verbranden afval en de gekozen wijze van procesvoering die tot minimale emissies leidt:
  • Milieuaspecten. Het weergeven van de volgende milieuaspecten: verandering in luchtkwaliteit, de energie-efficiency alsmede natuur en landschap;
  • Samenvatting. Presenteer een zelfstandig leesbare samenvatting, met goed kaartmateriaal, die duidelijk is voor burgers en geschikt voor bestuurlijke besluitvorming.
 

Toetsing

De roosteroven wordt gerealiseerd naast de bestaande installaties van SITA aan de Potendreef 2 te Roosendaal.

 

Tijdens de toetsing heeft de Commissie om nadere informatie over het energierendement van de installatie gevraagd. Op 20 juli is de notitie “Aanvullende informatie energetisch rendement voorgenomen activiteit en alternatieven SITA ReEnergy Roosendaal” geleverd. De Commissie heeft deze notitie betrokken in haar toetsing.

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de aanvullende informatie over het energierendement aanwezig is.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Cuperus
ir. Jan van der Sluis

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SITA ReEnergy Roosendaal.B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 24 apr 2012