1602. Uitbreiding agrarisch bedrijf van Van Harten te Woubrugge

De heer van Harten heeft het voornemen zijn bedrijf aan de Oudendijkseweg 4 te Woubrugge te wijzigen. Na de uitbreiding heeft het bedrijf een omvang van 5.271 varkens, 177 melkkoeien en 96 stuks jongvee. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-05-2005 Datum kennisgeving
11-05-2005 Ter inzage legging van de informatie
01-07-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-06-2006 Kennisgeving MER
07-06-2006 Ter inzage legging MER
13-10-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
13-10-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Na eerste lezing van het MER, d.d.15 maart 2006 heeft de Commissie geconstateerd dat het MER essentiële tekortkomingen bevat. Deze essentiële tekortkomingen hebben betrekking op:  

  • de referentiesituatie;
  • emissie van fijnstof.
De Commissie heeft aangeraden om een aanvulling te schrijven en hierin tevens aandacht te schenken aan:

  • het mma;
  • vergelijking van de alternatieven en selectie van het voorkeursalternatief;
  • kritische drempelwaarden.
De aanbeveling op deze drie punten hebben geen betrekking op essentiële tekortkomingen.

 

De initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om de gevraagde informatie niet in de vorm van een aanvulling te schrijven, maar heeft het hele MER herschreven. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER d.d. 11 augustus 2006 aanwezig is.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks
ir. Nico Verdoes

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
H. van Harten

Bevoegd gezag
Jacobswoude

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007