1553. Spitsstrook A2/A27 Everdingen-Lunetten

Aanleg spitstrook: de oostelijke vluchtstrook van de A27 tussen Everdingen en Houten gaat in drukke perioden als extra rijstrook gebruikt worden. Ter compensatie van het niet beschikbaar zijn van de vluchtstrook wordt om ca. 1 km een vluchthaven aangebracht. Aanvullend daarop wordt tussen Houten en Lunetten een dynamisch weefvak aangelegd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-04-2005 Datum kennisgeving
06-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
08-04-2005 Adviesaanvraag
16-06-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het richtlijnenadvies legt de nadruk op de effectbeschrijving van geluid en luchtkwaliteit. Aandacht wordt o.a. gevraagd voor:
  • Het beschrijven van de effecten van een 80 km/uur regiem
  • Het gebruik van actuele verkeersgegevens als basis voor prognoses
  • De beschrijving van de effecten bij een maximale openstelling van de spitsstrook
  • De beschrijving van alle effecten bij een toename van geluid van tenminste 1 dB(A)en niet alleen de 70 dB(A) contour

Dit project doorloopt de spoedwetprocedure. De Commisise toetst het MER niet.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan Derksen
ir. Joep Lax
dr. Diana Prins

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018