1518. Varkenshouderij Goselink te Albergen

Wijziging en uitbreiding van de veehouderij tot een totaal van 1502 zeugen, 432 opfokzeugen en 10.393 vleesvarkens.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-02-2005 Datum kennisgeving
16-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
22-04-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-11-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-01-2007 Kennisgeving MER
09-01-2007 Ter inzage legging MER
12-06-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies noemt de Commissie als hoofdpunten voor het MER:
  • de beschrijving van de emissies van ammoniak en geur
  • de samenvatting

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Goselink-Olthof

Bevoegd gezag
Tubbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018