1501. Stoomschip Rotterdam

exploitatie van stoomschip Rotterdam voor recreatieve doeleinden, zoals hotel, restaurants, terrasjes, winkels, bioscoop, theater, congressen, casino, trouwzaal, cultuurhistorische bezienswaardigheid en partycentrum. Men wil het stoomschip Rotterdam voor 15 jaar neerleggen aan de Maashaven bij het Rivierkwartier. Het kadeterrein zal gebruikt worden als parkeerterrein en incidenteel van evenementen.    Toetsing In het stoomschip De Rotterdam zal een aantal ondernemingen gevestigd worden die het schip voornamelijk recreatieve functies zullen geven (hotel, bar/café, verhuur van congreszalen etc.). Daarnaast zal het een gelegenheid zijn voor studenten van het Albeda College en Hogeschool INHOLLAND om praktijkervaring op te doen. Het schip zal 15 jaar lang aan de Maashavenkade in Rotterdam komen te liggen. Op de kade worden 600 parkeerplaatsen gerealiseerd, bruggen waarover het schip betreden kan worden en technische installaties voor verwarming, ventilatie en warm water.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-01-2005 Datum kennisgeving
27-01-2005 Ter inzage legging van de informatie
30-03-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
27-04-2006 Kennisgeving MER
27-04-2006 Ter inzage legging MER
17-07-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

in haar richtlijnenadvies heeft de Commissie de volgende hoofdpunten voor het MER benoemd: 1) de beschrijving van de effecten voor verkeer, parkeren en de hieraan gerelateerde leefbaarheidseffecten (geluid, luchtkwaliteit en verkeersoverlast), 2) ten behoeve van het meest milieuvriendelijk alternatief moeten milieuvriendelijke mogelijkheden onderzocht worden voor de verkeersafwikkeling en parkeren en voor het beperken van geluidsoverlast en luchtverontreiniging, 3) een publieksvriendelijke samenvatting die alle relevante informatie voor de besluitvorming bevat. 

 

Toetsing

In haar richtlijnenadvies heeft de Commissie de volgende hoofdpunten voor het MER benoemd: 1) de beschrijving van de effecten voor verkeer, parkeren en de hieraan gerelateerde leefbaarheidseffecten (geluid, luchtkwaliteit en verkeersoverlast), 2) ten behoeve van het meest milieuvriendelijk alternatief moeten milieuvriendelijke mogelijkheden onderzocht worden voor de verkeersafwikkeling en parkeren en voor het beperken van geluidsoverlast en luchtverontreiniging, 3) een publieksvriendelijke samenvatting die alle relevante informatie voor de besluitvorming bevat.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Er zijn twee essentiële punten waarover het MER voldoende informatie geeft, maar waarbij de Commissie nog opmerkingen heeft (verkeersafwikkeling en luchtkwaliteit). Bovendien zijn er twee niet-essentiële aspecten waarin de Commissie het MER onduidelijk of onvolledig vindt (locatiekeuze en bezoekersaantallen). Een mondelinge toelichting van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer heeft hier echter helderheid over gegeven.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Johan Janse
ing. Paul Peeters

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rederij De Rotterdam BV

Bevoegd gezag
Feijenoord, Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007