1473. Glastuinbouw Terneuzen

ontwikkeling glastuinbouwgebied (bruto circa 374 ha) in de Kanaalzone bij Terneuzen   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-10-2004 Datum kennisgeving
08-10-2004 Ter inzage legging van de informatie
06-12-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing a
26-10-2005 Kennisgeving MER
26-10-2005 Ter inzage legging MER
06-01-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing
27-10-2005 Kennisgeving MER
27-10-2005 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie formuleerde in het richtlijnenadvies de volgende hoofdpunten voor het MER:

  1. de onderbouwing van de behoefteraming.
  2. het meest milieuvriendelijke alternatief te richten op beperken van lichthinder, een goede landschappelijk-ecologische inpassing om de leefbaarheidseffecten te minimaliseren en de best haalbare mogelijkheden voor de energievoorziening (warmte/koude opslag).

Het MER bevatte naar de mening van de Commissie essentiĆ«le tekortkomingen op de onderwerpen water en energie. De aanvulling op het MER gaf hierover voldoende informatie. In haar toetsingsadvies beval de Commissie aan om bij de verdere planuitwerking de keuzes ten aanzien van afvalwaterbehandeling en energiesystemen goed te onderbouwen en de milieueffecten van afvalwater en energieverbruik helder af te zetten tegen de gestelde doelen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Faasen
ir. Jacques de Ruijter, MBE
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeeland Seaports

Bevoegd gezag
Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018