1472. Naftakraker (NAK 5) van SABIC Chemelot-terrein te Geleen

Het oprichten van een naftakraker op bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen, met een productiecapaciteit van 675 kton etheen en 780 kton propeen per jaar. Ook worden enkele vervolgfabrieken voorzien.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-10-2004 Datum kennisgeving
06-10-2004 Ter inzage legging van de informatie
06-12-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-08-2005 Kennisgeving MER
15-08-2005 Ter inzage legging MER
29-09-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar toetsingsadvies concludeert de Commissie dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. De Commissie heeft aanbevelingen op het gebied van toetsing aan de IPPC-BREF’s, de kwikemissies, energie en CO2, de deNOx-installatie, de in te zetten grondstoffen en het affakkelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ing. Wim Been

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SABIC Petrochemicals Limburg B.V.

Bevoegd gezag
Limburg
Roer en Overmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 13 feb 2008