1452. Den Haag Nieuw Centraal

verschillende recreatieve of toeristische voorzieningen die veel publiek kunnen gaan aantrekken, althans meer dan 500.000 bezoekers extra.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-07-2004 Datum kennisgeving
14-07-2004 Ter inzage legging van de informatie
15-09-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
17-08-2005 Kennisgeving MER
17-08-2005 Ter inzage legging MER
26-10-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

dit betreft een complexe planprocedure omdat in verschillende fasen het stationsgebied zal worden aangepakt en aangepast, waarbij op dit moment nog niet voor alle onderdelen met zekerheid valt te zeggen wat er gaat gebeuren. De m.e.r.-plichtige activiteiten vallen qua bezoekersaantal in het niet bij de totale stroom aan bezoekers die van het stationsgebied gebruik (zullen gaan) maken. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Johan Janse
ir. Joep Lax
Leo de Leu

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Den Haag

Bevoegd gezag
Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018