1448. Bioscoop rond de Admirant te Eindhoven

De oprichting van een bioscoop met 1900 zitplaatsen en een bezoekersaantal van tussen de 300.000 en 550.000 per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-07-2004 Datum kennisgeving
15-07-2004 Ter inzage legging van de informatie
27-09-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing a
24-08-2005 Kennisgeving MER
24-08-2005 Ter inzage legging MER
23-02-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing
25-08-2005 Kennisgeving MER
25-08-2005 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

De plannen voor de bioscoop zijn onderdeel van een meer elementen omvattend plan om de aantrekkelijkheid van het centrum van Eindhoven te vergroten. Het project voorziet naast de bioscoop in kantoren, winkels, horeca, woningen en een casino.

Belangrijst aandachtspunt voor het MER is het verkeer en de daaraan gerelateerde milieueffecten. Omdat het plan wordt gerealiseerd in de nabijheid van het spoor, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, is de externe veiligheid eveneens een punt van aandacht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Theo Knottnerus
ing. Ben Peters

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rond de Admirant CV

Bevoegd gezag
Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 13 feb 2008