1448. Bioscoop rond de Admirant te Eindhoven

De oprichting van een bioscoop met 1900 zitplaatsen en een bezoekersaantal van tussen de 300.000 en 550.000 per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-07-2004 Datum kennisgeving
27-09-2004 Advies uitgebracht
Toetsing a
24-08-2005 Datum kennisgeving
23-02-2006 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing
25-08-2005 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

De plannen voor de bioscoop zijn onderdeel van een meer elementen omvattend plan om de aantrekkelijkheid van het centrum van Eindhoven te vergroten. Het project voorziet naast de bioscoop in kantoren, winkels, horeca, woningen en een casino.

Belangrijst aandachtspunt voor het MER is het verkeer en de daaraan gerelateerde milieueffecten. Omdat het plan wordt gerealiseerd in de nabijheid van het spoor, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, is de externe veiligheid eveneens een punt van aandacht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. T.R. Knottnerus
dhr. ing. B.P.A. Peters

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. D.K.J. Tommel
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. J.M. Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rond de Admirant CV

Bevoegd gezag
Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018