1417. Glastuinbouwgebied Eemshaven

De gemeente Eemsmond en de provincie Groningen hebben het voornemen om direct ten zuiden van de Eemshaven een glastuinbouwgebied te ontwikkelen in de Oostpolder. Dit gebied is geschikt voor grootschalige (belichte en onbelichte) groententeelt. Omdat het glastuinbouwgebied een omvang heeft van ongeveer 450 hectare is het daarmee m.e.r.-plichtig.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-02-2004 Datum kennisgeving
26-02-2004 Ter inzage legging van de informatie
29-04-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-01-2006 Kennisgeving MER
20-01-2006 Ter inzage legging MER
30-03-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Vooral het feit dat gelijktijdig verschillende activiteiten in en om de Eemshaven worden ontwikkeld, vraagt om bijzondere aandacht voor mogelijke cumulatieve effecten

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. ir. Jan Hoeks
drs. ing. Leo Oprel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eemsmond
Groningen

Bevoegd gezag
Eemsmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018