1415. Golfpark Crimpenerhout (gemeente Nederlek)

De aanleg van een 9-holes golfbaan in de gemeente Nederlek, ten westen van de surf- en recreatieplas Krimpenerhout en ten zuiden van de N210.

Procedure en adviezen

Beoordelingsnotitie
01-03-2004 Adviesaanvraag
26-03-2004 Advies uitgebracht
Advies m.e.r.-beoordeling

Opmerkingen bij de advisering

In het advies concludeert de Commissie dat er zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, die noodzaken tot het opstellen van een MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Golfodr├┤me B.V.

Bevoegd gezag
Nederlek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018