1414. Hermitage Amsterdam

Verbouw van een bestaand gebouw - Amstelhof - tot een museum, om als dependance (Hermitage aan de Amstel) te dienen van de Hermitage uit St. Petersburg waar meer dan 500.000 bezoekers op af kunnen komen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-02-2004 Datum kennisgeving
06-04-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-02-2005 Datum kennisgeving
24-02-2005 Adviesaanvraag
15-04-2005 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aan de Amstel, tussen Carré en de Stopera, zal een nieuwe museale voorziening worden gerealiseerd waar mogelijk meer dan 500.000 bezoekers per jaar op af zullen komen. Bekeken dient te worden hoe deze nieuwe voorziening zich verhoudt ten opzichte van bestaande grote publiekstrekkende functies in deze buurt, zoals Carré, de Stopera, Artis en het Joods Historisch Museum voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.R. Groenhuijse
dhr. ir. J. Termorshuizen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. F.W.R. Evers
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Hermitage aan de Amstel

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018