1402. Herinrichting EZH-locatie Dordrecht

  megabioscoop, winkelfaciliteiten, commerciële ruimten en ongeveer 300 woningen

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-01-2004 Datum kennisgeving
05-01-2004 Ter inzage legging van de informatie
16-02-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het plangebied ligt temidden van industriegebieden. Het voornemen ligt in lijn van de gemeentelijke ruimtelijk visie, maar de provincie Zuid-Holland opteert voor een industriële invulling van het plangebied. Het MER moet volgens de Commissie m.e.r. inzicht geven in de beperkingen die op het plangebied rusten vanuit de omgeving (geluidscontouren, veiligheidscontouren en milieuzonering). De belangrijkste milieueffecten van het voornemen en eventuele alternatieven betreffen de verkeersstructuren met hun gevolgen en de mate waarin de ruimtelijke indeling bijdraagt aan een veilige omgeving. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Jan Hellinga
ing. Ben Peters
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Koning Wessels Vastgoed B.V.

Bevoegd gezag
Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007