1400. Uitbreiding jachthaven De Eemhof, Zeewolde

Het uitbreiden van een jachthaven met 200 plaatsen.   

Procedure en adviezen

Beoordeling
17-12-2003 Adviesaanvraag
22-01-2004 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De locatie is omgeven door Vogelrichtlijngebieden en door natuurgebieden die onderdeel zijn van de EHS. De Commissie komt tot de conclusie dat er geen belangrijke effecten te verwachten zijn op deze gebieden. Er is derhalve geen sprake van bijzondere omstandigheden die leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zijl Holding B.V.

Bevoegd gezag
Zeewolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven voor schepen >= 900ton

Bijgewerkt op: 31 aug 2007