1392. Oprichting Warmtekrachtcentrale PerGen VOF te Pernis

RL  het oprichten en in gebruik hebben van een op aardgas gestookte warmtekrachtcentrale met een thermisch vermogen van circa 840 megawatt (MWt) TS het oprichten en in gebruik hebben van een op aardgas gestookte warmtekrachtcentrale met een thermisch vermogen van 1200 megawatt (MWth)      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-11-2003 Datum kennisgeving
05-11-2003 Ter inzage legging van de informatie
09-01-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
11-04-2005 Kennisgeving MER
11-04-2005 Ter inzage legging MER
13-06-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

RL 

of dit project verder doorgang zal vinden is afhankelijk van de besluitvorming door Shell Nederland Raffinaderij (SNR) de luchtkwaliteitdiscussie zal dit in hoge mate gaan bepalen

TS

door dit project zal de luchtkwaliteit in algemene zin sterk verbeteren, echter ter plaatse zal er een zeer bescheiden verslechtering optreden.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Arnold Crone
drs. Adrie de Jong
dr. ir. Bram Klapwijk

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Air Liquide

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018