1381. Stadsproject Centrum Amsterdam Noord

Een bouw van een megabioscoop en een topsportcentrum, alsmede uitbreiding van het winkelcentrum, toevoegen van verschillende voorzieningen en de bouw van ongeveer 3.400 woningen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-09-2003 Datum kennisgeving
17-09-2003 Ter inzage legging van de informatie
20-11-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
25-05-2005 Kennisgeving MER
25-05-2005 Ter inzage legging MER
21-07-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het MER bevat alle essentiƫle informatie, ten aanzien van de informatie over de toekomstige luchtkwaliteit zal op eigen initiatief een herberekening plaatsvinden die door de Commissie zal worden getoetst.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Frans de Haas
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dagelijks bestuur van Stadsdeel Amsterdam-Noord

Bevoegd gezag
Stadsdeel amsterdam-Noord

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018