1374. Golfbaan landgoed Bergvliet in Oosterhout

Het Landgoed Bergvliet in Oosterhout, dat op dit moment wordt gebruikt voor een melkveebedrijf, zal worden ingericht als golfterrein met een 18-holes wedstrijdbaan en een oefenbaan met 9 korte holes.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-08-2003 Datum kennisgeving
21-08-2003 Ter inzage legging van de informatie
22-10-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
12-05-2004 Kennisgeving MER
12-05-2004 Ter inzage legging MER
08-07-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

 

In haar advies noemt de Commissie als hoofdpunten voor het MER:

  • de een zodanige weergave van de golfbaan dat landschappelijk karakter, ecologisch functioneren en veiligheid beoordeeld kunnen worden;
  • inzicht in de verkeersstromen en verkeersveiligheid op de toevoerwegen.

Toetsing

In het toetsingsadvies concludeert de Commissie dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is. De Commissie doet aanbevelingen op het gebied van de waterhuishouding, de ecologie, het verkeer en het beheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
drs. Wim van Hooff
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
R. en H. Pheninckx Oosterhout

Bevoegd gezag
Oosterhout

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 22 nov 2018