1374. Golfbaan landgoed Bergvliet in Oosterhout

Richtlijnenhet Landgoed Bergvliet in Oosterhout, dat op dit moment wordt gebruikt voor een melkveebedrijf, zal worden ingericht als golfterrein met een 18-holes wedstrijdbaan en een oefenbaan met 9 korte holes. ToetsingHet Landgoed Bergvliet in Oosterhout, dat op dit moment wordt gebruikt voor een melkveebedrijf, zal worden ingericht als golfterrein met een 18-holes wedstrijdbaan en een oefenbaan met 9 korte holes.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-08-2003 Datum kennisgeving
22-10-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
12-05-2004 Datum kennisgeving
08-07-2004 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

In haar advies noemt de Commissie als hoofdpunten voor het MER:

  • de een zodanige weergave van de golfbaan dat landschappelijk karakter, ecologisch functioneren en veiligheid beoordeeld kunnen worden;
  • inzicht in de verkeersstromen en verkeersveiligheid op de toevoerwegen.

Toetsing

In het toetsingsadvies concludeert de Commissie dat in het MER de essentiƫle informatie aanwezig is. De Commissie doet aanbevelingen op het gebied van de waterhuishouding, de ecologie, het verkeer en het beheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. R.J.M. van Aalderen
dhr. drs. W.C.M. van Hooff
dhr. ir. R.F. de Vries

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. D.K.J. Tommel
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. H.G. de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
R. en H. Pheninckx Oosterhout

Bevoegd gezag
Oosterhout

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018