1373. Nimbus Business en Entertainment Center Eindhoven

Het realiseren van een vrijetijds- en zakencentrum op de locatie Trade Forum (gemeente Eindhoven, tussen rijksweg A2, Noord-Brabantlaan en Heistraat) onder de naam Nimbus Business en Entertainment Center. Het gebouw van ruim 100.000 m2 bvo zal onder andere een congrescentrum, detailhandel, horeca, een entertainment center, twee musea, kantoren en een hotel omvatten. De plannen voorzien daarnaast in een transferium met ca. 250 parkeerplaatsen en een busterminal van 7.500 m2 bvo.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-06-2003 Datum kennisgeving
25-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
09-09-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
30-06-2004 Kennisgeving MER
30-06-2004 Ter inzage legging MER
09-09-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

In het richtlijnenadvies adviseert de Commissie om in het MER de nadruk te leggen op de verkeersaspecten (inclusief parkeren en verkeersveiligheid) en het woon-, leef- en verblijfsmilieu van Nimbus en zijn omgeving.

Toetsing

In het toetsingsadvies concludeert de Commissie dat in het MER voldoende informatie aanwezig om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De Commissie heeft aanbevelingen op het gebied van het parkeren, geluidswering A2 en verkeersveiligheid, archeologie en het evaluatie programma.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Termorshuizen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TCN Property Projects BV

Bevoegd gezag
Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 14 feb 2008