1366. Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaanstad

Oprichting van een bioscoop met 7 zalen en circa 1600 zitplaatsen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-06-2003 Datum kennisgeving
11-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
15-07-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
23-06-2004 Kennisgeving MER
23-06-2004 Ter inzage legging MER
29-09-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

richtlijnen

De activiteit is onderdeel van een integraal plan tot opwaardering van het centrum van Zaandam. Het MER kan zich beperken tot de verkeers- en parkeerproblematiek en de daaraan gerelateerde effecten.

toetsing

De activiteit is onderdeel van een integraal plan tot opwaardering van het centrum van Zaandam. Het MER is toegespitst op de verkeers- en parkeerproblematiek en de daaraan gerelateerde effecten. De Commissie is van mening dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is en ziet geen aanleiding tot het doen van aanbevelingen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: mw. ir. J.M. Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zaanstad

Bevoegd gezag
Zaanstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018