1360. Woningbouw De Draai te Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard wil op de locatie de Draai, in het noordoosten van Heerhugowaard, circa 3000 woningen bouwen. De bouw is bedoeld voor de eigen woningbehoefte en zal gefaseerd plaatsvinden in de periode 2007-2015.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-06-2003 Datum kennisgeving
04-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
11-08-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
20-01-2004 Kennisgeving MER
20-01-2004 Ter inzage legging MER
22-03-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen 

De startnotitie geeft al grotendeels aan wat in het MER aan de orde zal komen. De Commissie geeft enkele aanvullingen. Gezien het hoge ambitieniveau van de gemeente kan de voorgenomen activiteit direct uit gewerkt worden in een realistisch mma. Waar specifieke onderdelen niet haalbaar lijken, kunnen terugvalopties worden beschreven.

 

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de bijbehorende achtergronddocumenten aanwezig is. In het bestemmingsplan is een groot deel van het plangebied nog nader uit te werken. Ook het MER is daardoor globaal van karakter. Vanwege de globale uitwerking heeft de Commissie een verduidelijking gevraagd over de grondbalans en de waterkwaliteit. Naar aanleiding hiervan doet de Commissie een tweetal aanbevelingen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heerhugowaard

Bevoegd gezag
Heerhugowaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018