136. Integrale afvalverwerking stadsgewest 's-Hertogenbosch

Het plan behelsde de bouw van een verwerkingsinstallatie voor het totale afvalaanbod binnen het stadsgewest ‘s-Hertogenbosch met een capaciteit van 140.000 ton/jaar. De installatie zou bestaan uit een scheidings- en drogingsinstallatie en een verbrandingsinstallatie. In de startnotitie werd vermeld, dat voor het stadsgewest ‘s-Hertogenbosch is gekozen voor aanvoer, ontvangst, scheiden en drogen op één locatie en dat de verbrandingsinstallatie elders zou worden gebouwd. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-04-1987 Datum kennisgeving
10-04-1987 Ter inzage legging van de informatie
10-06-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. H.S. Buijtenhek
dhr. prof.dr. P.J.H. Builtjes
dhr. ir. E.J. Mesu
dhr. mr.dr. C.J.M.A. Rooy
dhr. prof.dr. E. Tellegen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. H. Cohen
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. R.L.J.M. Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Verenigde NBM-bedrijven
Wegenbouw maatschappij J. Heijmans B.V.

Bevoegd gezag
De Aa
De Dommel
De Maaskant
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 17 dec 2018