1350. Bedrijventerrein Hessenpoort 2 te Zwolle

aanleg van een bedrijventerrein van 140 hectare bruto aan de noordoostzijde van Zwolle   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-04-2003 Datum kennisgeving
10-04-2003 Ter inzage legging van de informatie
12-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-06-2005 Kennisgeving MER
02-06-2005 Ter inzage legging MER
27-07-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

vaststelling bestemmingsplan 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. J.G.M. Rademakers
dhr. ing. G. van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: mw. drs. B.C. Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zwolle

Bevoegd gezag
Zwolle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018