1332. Uitbreiding pluimveehouderij Kruit, Gasselte (gemeente Aa en Hunze)

richtlijnen: De uitbreiding van een pluimveehouderij van 93.386 naar 244.000 legkippen.  toetsing: De oprichting van twee stallen voor in totaal 244.000 legkippen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-01-2003 Datum kennisgeving
29-01-2003 Ter inzage legging van de informatie
20-03-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
12-11-2003 Kennisgeving MER
12-11-2003 Ter inzage legging MER
12-01-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

richtlijnen:
De gebroeders Kruit hebben reeds een milieuvergunning voor één stal voor ca. 93.000 legkippen op de voorgenomen locatie. Deze stal is nog niet gerealiseerd.
 

 

toetsing:

De gebroeders Kruit hebben op de voorgenomen locatie reeds vergunning voor één stal voor het houden van 93.386 legkippen. Deze stal is december 2003 in gebruik genomen.

 

De Commissie acht de informatie in het MER voldoende om het milieu een volwaardige plaats te geven in besluitvorming. Zij doet de aanbeveling om voor de vergunningverlening zeker te stellen dat de kritische depositie van de nabij gelegen natuurgebiedjes niet overschreden wordt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
dr. ir. Gerben Mol

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J.H. Kruit en B. Kruit

Bevoegd gezag
Aa en Hunze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018