1325. Chloor- en monochloorazijnzuurproductie te Delfzijl door Akzo Nobel

Het oprichten van een chloorfabriek in Delfzijl met een capaciteit van maximaal 110.000 ton per jaar, alsmede van een mono-chloor azijn zuur(MCA)fabriek met een capaciteit van maximaal 70.000 ton per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-01-2003 Datum kennisgeving
20-01-2003 Ter inzage legging van de informatie
21-03-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
24-09-2003 Kennisgeving MER
24-09-2003 Ter inzage legging MER
02-12-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Deze beide fabrieken worden vooral aangelegd om de chloortransporten in Nederland tot een minimum te beperken. Belangrijk aandachtspunt is natuurlijk de aanwezigheid van de Waddenzee. Tevens speelt het grensoverschrijdende karakter van het project een bijzondere rol. Verschillende documenten zullen in het Duits worden vertaald. 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
ir. Jan Willem Assink
ir. Henk Buijtenhek
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Akzo Nobel Functional Chemicals B.V.

Bevoegd gezag
Groningen
Rijkswaterstaat
Hunze en Aa's

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018