1318. Containerterminal Alphen aan den Rijn/Aanpassing N207 Noord

Sinds 1996 is er onderzoek verricht naar een geschikte locatie en inrichting van een containerterminal in de omgeving van Alphen aan den Rijn. In 1997 is gestart met een m.e.r.-procedure. Deze is stopgezet. In 2001 heeft Van Uden Group het voortouw genomen voor een kleinere overslagterminal op de locatie Schans Oost. Hiervoor is een nieuwe m.e.r.-procedure gestart. Een uitgangspunt is dat er 60.000 tot 100.000 containers per jaar worden overgeslagen. De plannen voor Schans-Oost hangen samen met de plannen voor de omlegging van de provinciale weg N207.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-11-2002 Datum kennisgeving
27-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
03-02-2003 Advies uitgebracht
Toetsing
18-10-2006 Kennisgeving MER
18-10-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
08-02-2007 Kennisgeving MER
08-02-2007 Ter inzage legging MER
03-04-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft na het lezen van het MER om een aanvulling gevraagd. De initiatiefnemers hebben de gevraagde informatie geleverd. Hiermee is alle essentiƫle milieu-informatie ten behoeve van de besluitvorming aanwezig.

Na aanvaarding van het MER is onderzoek verricht naar extra alternatieven voor de aanpassing van de N207. Het voorkeursalternatief uit de Ruimtelijke Onderbouwing bij het vrijstellingsbesluit was gebaseerd op een van deze nieuwe alternatieven. De Commissie heeft geadviseerd om in een aanvulling op het MER alle milieueffecten van dit alternatief te beschrijven. De Commissie heeft tevens geadviseerd om in de aanvulling in te gaan om het mma, de fietsstructuur en archeologie.

De Commissie had reeds aanvullende informatie ontvangen over lichthinder. Deze informatie is in de aanvulling overgenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. Joep Lax
drs. Jacques Leemans
drs. Hans Ronald Jan van Maanen
dr. Hans Renes

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Uden Group B.V.
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Alphen aan den Rijn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018