1299. Ontgronding Blauwe Stad Groningen

Het ontgronden van 800 ha.   

Procedure en adviezen

Toetsing
23-10-2002 Datum kennisgeving
Toetsing a
18-12-2002 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het aanvullend MER met de aanvulling bevat de essentiële informatie. De Commissie geeft aanbevelingen ten aanzien van: bodem en hydrologie, waterkwaliteit, zwemveiligheid, archeologie, overlast muggen en knutten, Flora- en Faunawet en onduidelijkheden bestemmingsplan en ontwerp ontgrondingvergunning. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. J.A.G.W. Droogers
dhr. dr. J.T. Meulemans
mw. ir. M.B. Schöne
dhr. dr. P.P. Schot

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. J.J.T.M. Geerards
Secretaris van de werkgroep: mw. dr. N.W.M. van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018